Certifikace

Certifikáty izolačních skel

Prohlášení o vlastnostech – charakteristiky (Technické listy a POV ke stažení dle produktové katalogové tabulky pro jednotlivé skladby izolačních skel.)

Prohlášení o vlastnostech CZ – hromadné (POV dle EN 1279-5, základní charakteristiky , hromadné pro všechny skladby izolačních skel platné od 01.07.2013 dle zákona č. 100/2013 Sb. a nařízením Evropského Parlamentu a Rady č.305/2011 (CPR))

Akuterm – Leistunserklärung DE (CE Leistungserklärung EN 1279-5, Wesentliche Merkmale)

Akuterm – Declaration Of Performance (CE Essential characteristics, EN 1279-5)

PSI hodnoty – distanční rámeček (Koeficienty tepelného prostupu distančním rámečkem)

Prohlášení o shodě (CE prohlášení o shodě s EN 1279 platné do 30.6.2013 dle zákona č. 22/1997 Sb., nařízení vlády č. 190/2002 Sb.)