Certifikace, POV

CERTIFIKACE IZOLAČNÍCH SKEL

IZOLAČNÍ SKLA : on-line Technické listy a Prohlášení o vlastnostech (POV)

Online technické listy , Prohlášení o vlastnostech

 

Prohlášení o vlastnostech CZ – hromadné (POV dle EN 1279-5, základní charakteristiky , hromadné pro všechny skladby izolačních skel platné od 01.07.2013 dle zákona č. 100/2013 Sb. a nařízením Evropského Parlamentu a Rady č.305/2011 (CPR))

Akuterm – Leistunserklärung DE (CE Leistungserklärung EN 1279-5, Wesentliche Merkmale)

Akuterm – Declaration Of Performance AJ (CE Essential characteristics, EN 1279-5)

Prohlášení o shodě (CE prohlášení o shodě s EN 1279 platné do 30.6.2013 dle zákona č. 22/1997 Sb., nařízení vlády č. 190/2002 Sb.)

 

IZOLAČNÍ SKLA : distanční rámečky , hodnoty tepelné vodivosti PSI

PSI hodnoty – distanční rámečky – porovnání     (Koeficienty tepelného prostupu distančním rámečkem)

Chromatech Ultra F – PSI hodnota , certifikace     certifikace PSI hodnoty , kompozitní materiál (plast/nerez) nejpoužívanější “teplá hrana”

Swisspacer ULTIMATE – PSI hodnota , certifikace     certifikace PSI hodnoty , materiál plast (sklolaminát) , TOP “teplá hrana”

Chromatech Plus – PSI hodnota , certifikace     certifikace PSI hodnoty , nerezový materiál