Climalit

Standardní izolační dvojskla

Izolační dvojsklo je konstruováno ze dvou tabulí plaveného skla v tloušťkách, odpovídajících funkčním a mechanickým nárokům, jejichž vzdálenost vymezuje různě široký, dutý distanční hliníkový rám plněný vysoušecím prostředkem, který zabraňuje kondenzaci vodních par mezi skly. Obvodové spojení tabulí skel a distančních rámů je provedeno adhezním, trvale plastickým tmelem, který funguje jako bariéra proti pronikání vlhkosti do meziprostoru izolačního skla. Vnější obvod tabulí skel a distančních rámů je vyplněn trvale pružným tmelem s výbornými fyzikálně mechanickými vlastnostmi. Celá konstrukce vytváří hermetické uzavření dutiny mezi tabulemi skel.

Aby mohlo izolační sklo plnit rozmanité funkce, kombinují se různé druhy skel, čímž lze zajistit: zesílenou tepelnou izolaci, funkci zvukově izolační, funkci bezpečnostní a funkci protisluneční.

V posledních letech prodělal vývoj nových high-tech skel obrovský rozmach. Nová dokonalá generace izolačních skel je dnes již neodmyslitelnou součástí moderní výstavby. Tato nová generace pokovených skel otevírá stavebníkům nebo renovátorům velké možnosti.

a – sklo
b – vzduchová dutina
c – distanční rám
d – vysoušecí prostředek
e – trvale plastický tmel
f – trvale pružný vulkanizující tmel

Správným výběrem okenního skla můžete:

  • výrazně snížit náklady na vytápění
  • přispět ke snížení zatížení životního prostředí emisemi oxidu uhličitého
  • zajistit příjemné klima bytu i v blízkosti oken
  • chránit svou rodinu před úrazem v důsledku prasknutí skla
  • redukovat hlukovou zátěž ve svém bytě
  • účinně ochránit svůj dům před nevítanými návštěvníky
  • zabránit nadměrnému ohřívání prostor bytu slunečními paprsky.

Naše velká škála výrobků umožňuje optimální přizpůsobení prosklených ploch typu a poloze Vašeho domu a Vašim individuálním představám o bydlení.

Naše izolační skla vycházejí ze základních výrobků CLIMALIT a CLIMAPLUS. Speciálním funkcím odpovídají vlastní výrobní značky. Všechna naše izolační skla splňují zákonem stanovený minimální standard pro novostavby a rekonstrukce budov. Ve většině případů naše výrobky tyto zákonné požadavky výrazně překonávají.