Climaplus

Standardní izolační dvojskla

CLIMAPLUS je vysoce hodnotné izolační dvojsklo nové generace, které splňuje vysoké požadavky účinné tepelné izolace. Zvláštním znakem je vrstva z ušlechtilého kovu na povrchu skla v meziprostoru. Je to neutrální a neviditelná vrstva, která teplo odráží zpět do místnosti. Ke zlepšení tepelně-izolačních vlastností a hlavně pro vytvoření ochranné atmosféry pro pokovenou vrstvu se meziprostor plní plynem s nízkou tepelnou vodivostí : argonem, případně kryptonem.

Z vytápěné místnosti se ztrácí vždy určité množství tepla obvodovými zdmi a okny. Mírou této tepelné propustnosti je tzv. “hodnota U” : čím menší je tato hodnota, tím lepší je tepelná izolace stavebního materiálu. Až donedávna byla skla slabinou tepelné izolace. Starší izolační skla dosahovala v nejlepším případě hodnoty “U” 3,0 W/m2k, při jednoduchém zasklení dokonce jenom “U” 5,8 W/m2k. Použitím skla CLIMAPLUS se tepelné ztráty radikálně snižují. Nový standard tepelné izolace se pohybuje v rozmezí hodnot “U” 1,4 až 1,1 W/m2k. Je tedy více než o polovinu menší oproti tradičním izolačním sklšm! Sklo tak přestává být materiálem, který zpšsobuje největší tepelné ztráty. Právě naopak – energii šetří nejvíce. Hodnota tepelné izolace těchto skel je jako u 30 cm silné cihlové zdi.

Velký přinos mají “teplá” skla také k výraznému zamezení výskytu kondenzátu vodních par na vnitřní straně izolačního dvojskla.

Hodnota g: Sklo využívá slunečního tepla. Tuto vlastnost má sklo jako jediné ze stavebních materiálů: neboť pouze přes sklo může svítit slunce. Na základě tohoto efektu slunce částečně vyhřívá prosklené prostory. Mírou tohoto efektu je hodnota g. Co je v zimě vítané, může mít v létě nepříjemné následky. Zisk energie ze slunečního záření znamená přehřátí interiéru. Proto je vysoká tepelná izolace spolu s mírnou hodnotou g ve většině aplikací tou správnou cestou jelikož tepelná bilance – rozdíl mezi tepelnou ztrátou a ziskem musí být nejvyváženější. Tato skutečnost byla brána při dimenzování našich skel v úvahu.

POROVNÁNÍ PROSTUPU TEPLA U RÚZNÉHO TYPU ZASKLENÍ

TEPELNÉ ZTRÁTY PRO JEDNOTLIVÉ DRUHY ZASKLENÍ

Druh zasklenímmTepelná ztráta topný olej/litršTepelná ztráta kW/hod
Jednoduché, U=5,8 W/m2 K 4/6 175517400
Izolační dvojsklo CLIMALIT
U=3,0 W/m2K
209109000
IzolačnídvojskloCLIMAPLUSN1,4
U=1,4 W/m2 K
243933900
Izolační dvojsklo CLIMAPLUSN1,1
U=1,1 W/m2 K
243303190