Safe & Protect

Bezpečnostní izolační dvojskla

Sklo zajišťuje aktivní i pasivní bezpečnost. Pasivní bezpečnost je ochrana člověka před vážným zraněním, způsobeným sklem samotným. Aktivní bezpečnost je oblast, kde se vyžaduje ochrana člověka nebo jeho majetku před napadením třetími osobami.

Jak fungují bezpečnostní skla

ESG, RESTEX: tvrzené bezpečnostní sklo je díky svému speciálnímu tepelnému zpracování při výrobě zvláště odolné proti prasknutí. Jestliže přesto k jeho prasknutí dojde, rozpadne se na malé tupé střepy, které nemohou způsobit poranění.
VSG, CONNEX: v případě lepeného bezpečnostního skla se spojují dvě nebo více skleněných tabulí pomocí fólií, takže sklo drží v rámu stále pohromadě.
DRÁTOSKLO: zabezpečuje pasivní bezpečnost díky drátěnému pletivu uvnitř, které drží střepy pohromadě.

Safe – Ochrana před úrazem

Ochrana před úrazem hraje svou roli všude tam, kde je zvýšené riziko prasknutí skla, nebo kde by prasknutí skla mohlo mít zvláště nebezpečné následky : velkoplošné prosklené terasy, jestliže si tu hrají děti, nebo prosklené plochy ve větší výšce, protože v případě rozbití skla nesmí spadnout dolů větší úlomky.

CLIMAPLUS SAFE je izolační sklo, které má vynikající tepelně izolační vlastnosti kombinované s ochranou před úrazem, který by mohl být způsoben prasklým sklem. Zakládá se na technologii CLIMAPLUS. Je tedy tvořeno dvěma tabulemi skla, z nichž jedna je pokryta neviditelnou, avšak vysoce účinnou tepelně izolační vrstvou ušlechtilého kovu.

CLIMAPLUS SAFE se sklem ESG je ideálním řešením všude tam, kde jsou prosklené plochy vystaveny zvláště velkému zatížení : např. velké prosklené stěny, kde vítr způsobuje prohýbání tabulí, nebo velkoplošná okna a dveře. Pro svoji velkou pevnost odolávat nárazům míče se používá také v tělocvičnách.

CLIMAPLUS SAFE se sklem VSG (veškerá skla lepená s fólií 0,38 mm) se používá hlavně na šikmých a výše položených plochách. V případě prasknutí drží pohromadě, takže se eliminuje riziko padání skleněných střepů a úlomků.

Protect – Ochrana majetku před napadením

Skla, která s rostoucí kriminalitou stále více získávají na významu. Právě vloupání do obytných domů se v posledních letech množí. Přitom většina pachatelů nejsou žádní profesionálové : spoléhají na nedbalost majitelů domů a na nedostatečná bezpečnostní opatření. Pokud je přístup do domu ztížen, často se tito amatéři rychle vzdají. Čím více překážek pachatel nalezne, tím dříve bude jeho pokus zmařen. Nejoblíbenější cestou lupičů jsou domovní dveře, balkónové dveře a okna. Tuto cestu můžeme zablokovat použitím skla CLIMAPLUS PROTECT, což je dvojsklo na bázi CLIMAPLUS s použitím skla VSG chránící před útokem zvenčí. Odolnost je pochopitelně tím větší, čím více tabulí a mezivrstev je vzájemně spojeno. Ochranná funkce může být vystupňována až po odolnost proti explozi!

Rozdělení do čtyř bezpečnostních tříd podle norem DIN

Třída A – odolnost proti prohození. Zkušební metoda spočívá ve volném pádu koule (4 kg).
Třída B – odolnost proti proražení. Zkušební metoda spočívá v úderech sekerou (2 kg) a jejich nutný počet k proražení otvoru velikosti 40×40 cm.
Třída C – odolnost proti průstřelu
Třída D – odolnost proti účinkům exploze