Nová izolační skla AKUPLUS a AKUTOP ENERGY 72/38 – síla protisluneční ochrany a tepelné izolace

Do naší nabídky zařazujeme novou nízkoemisivní vrstvu ENERGY 72/38 (výrobek AGC). Nová sklovina se vyznačuje sníženým prostupem tepla od slunce (g) a zároveň  vylepšenými vlastnostmi v prostupu světla (Lt).  Tím si zachovává výrazně neutrální vzhled. Toto zasklení je přímo ideální do rezidenčních staveb, kde je díky velkým proskleným plochám požadavek investora na snížené solární zisky (menší přehřívání budov od slunce, hodnota „g“) a zároveň se klade důraz na dostatečný prostup světla.

Bližší informace a technická data najdete v informačním letáku :  Informační leták (PDF)