Nové nízkoemisivní sklo ECLAZ® pro izolační skla

Značkou ECLAZ® prezentuje skupina Saint-Gobain Building Glass Europe zcela moderní generaci izolačních skel. Díky nově vyvinuté technologii nanášení povlaků, spojují skla vynikající vlastnosti tepelné ochrany, resp. izolační vlastnosti s velmi vysokou propustností denního světla. Více se dozvíte z článku AKUTERM ECLAZ.pdf, kterým se budeme prezentovat v rámci stavebního veletrhu FOR ARCH 2017 Praha ve Stavebních a Investorských Novinách.

Naše izolační skla jsou schválená pro stavební trh v USA

Certifikační Program KEY vyžaduje každý stavební prvek, který se používá na stavbách v rámci U.S.A. KEY program je odsouhlasen akreditovanou zkušebnou ANSI a je zaměřený na výrobu izolačních skel. Kontrolují se řídící postupy a probíhá pravidelný roční kontrolní proces přímo u výrobce a testování výrobků. Kontrolní procedury a zkoušky jsou velice podobné certifikačnímu procesu CE pro evropský stavební trh. Osvědčení o kvalitě izolačního skla vyžaduje pravidelné úspěšné zkoušky v souladu s ASTM E 2190 (norma na izolační skla, platná pro USA stavební trh).

Nová pokovená vrstva Planitherm XN ve standardu

V rámci zkvalitnění našich služeb zavádíme do výrobního programu ve standardu extra čiré pokovené sklo PLANITHERM XN od data 01.06.2015. Jedná se o produkt sklářského koncernu Saint Gobain s novou nízkoemisivní vrstvou , který nahradí doposud standardní vrstvu PLANITHERM ULTRA N

Extra čiré sklo ve standardu a nová pokovená vrstva Planitherm XN

V rámci zkvalitnění našich služeb zavádíme do výrobního programu ve standardu extra čiré sklo (značené FLOAT). Jedná se o produkt sklářského koncernu Saint Gobain Glass uváděný pod názvem Planiclear. Nyní veškerá čirá skla jsou nepatrně světlejší, s minimálním zeleným zabarvením. Koncern Saint Gobain přichází také s novou nízkoemisivní vrstvou PLANITHERM XN, který postupně nahradí standardní vrstvu PLANITHERM ULTRA N. V našem výrobním programu dojde k výměně přibližně začátkem roku 2015.

NOVÉ PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

Dnem 30.6.2013 končí platnost zákona č. 22/1997 Sb., nařízení vlády č. 190/2002 Sb. a směrnice pro stavební výrobky CPD. Tyto legislativní předpisy budou od 1.7.2013 nahrazeny: zákonem č. 100/2013 Sb. a nařízením Evropského Parlamentu a Rady č.305/2011 (CPR) Stávající protokoly a certifikáty vydané podle CPD zůstávají v platnosti i po 1.7.2013. Hlavní změnou je, že ES-Prohlášení o shodě musí být od 1.7.2013 nahrazeno Prohlášením o vlastnostech Toto prohlášení může být v elektronické podobě na webu, ale na požádání zákazníka musí být vytištěno. Označení CE musí být viditelně, čitelně a nesmazatelně připojeno ke stavebnímu výrobku nebo k jeho štítku. Pokud to vzhledem k povaze výrobku není možné nebo odůvodněné, připojí se k obalu nebo k průvodní dokumentaci.

Ve standardu nyní pouze pokovená vrstva Planitherm Ultra N

Po delší úvaze a rozhodování se opět vracíme k pokovené vrstvě Planitherm ULTRA N – nízkoemisivní pokovené vrstvě pro tepelně izolační skla. Jedná se o produkt koncernu SAINT GOBAIN, který jsme nabízeli do konce roku 2009. Výsledný produkt v izolačním skle bude značen: – Izolační dvojsklo: AKUPLUS ULTRA N – Izolační trojsklo: AKUTOP ULTRA N Izolační skla AKUPLUS PREMIUM a AKUTOP PREMIUM vyřazujeme z výrobního programu.

ČESKÝ VÝROBEK

Právě jsme získali licenci na užívání ochranné známky ČESKÝ VÝROBEK. Již samotný název jasně deklaruje „o co se jedná“.

Nový vylepšený model CHROMATECH ULTRA F

Firma ROLLTECH – výrobce teplé hrany CHROMATECH ULTRA, kterou jsem zavedli do našeho výrobního programu v roce 2011, přichází s vylepšenou řadou: CHROMATECH ULTRA F. Hlavní předností této vylepšené řady je snížení hodnoty PSI (lineární prostup tepla) o 0,003 W/mK.