PLNĚNÍ PLYNEM – BEZ PLNÍCÍCH OTVORŮ!

Od srpna 2008 vyrábíme izolační dvojskla na plně automatizovaných linkách, jejichž součástí je komorový lis. Izolační dvojskla jsou hermeticky uzavřena v komoře lisu, která je napuštěna inertním plynem (Argon, Krypton).